Pravidla soutěže

O soutěži

Soutěž je určená pro tříčlenné týmy žáků 3. ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví z celé České republiky. Celá soutěž je rozdělena do dvou etap: základního kola a GRAND finále.

Vlastní průběh každé etapy soutěže je realizován ve dvou fázích. V první fázi jsou řešeny komplexní účetní případy, tj. případová studie. Ve druhé fázi je realizována vědomostní soutěž, jejíž podstatou je odpovídání na znalostní otázky z vybraných účetních agend.

Soutěž podporuje spolupráci mezi jednotlivými členy týmu, učí je prioritizovat úkoly a řešit problém jako komplexní celek. Soutěžní otázky a úkoly vychází zejména z velmi mezi středními školami rozšířené podpory výuky účetnictví, a to učebnic účetnictví autora Ing. Pavla Štohla, avšak jedná se pouze o minimální kladené požadavky.

Další doporučená literatura k přípravě na soutěž je následující publikace:

 • ANDRLÍK, B., FORMANOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, K., BASTLOVÁ, V. Finanční účetnictví podnikatelského sektoru: pohled teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2022. 238 s. ISBN 978-80-7676-268-8.
 • LÍBAL, Tomáš. Účetnictví: principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace účetních, a.s. Vzdělávání účetních v ČR. 2018. 424 s. ISBN 978-80-87985-15-1.

Etapy soutěže

 • Základní kolo
  • V rámci základních kol probíhá výběr nejlepších týmů z celé České republiky.
  • Celkem realizujeme až 4 základní kola, kdy se na každé kolo může přihlásit až 20 soutěžních týmů, tzn. celkový počet přihlášených týmů může být až 80.
 • GRAND finále
  • Do GRAND finále (ve variantě 4 základní kola) postupují vždy 3 nejlepší týmy z každého základního kola. Maximální počet účastníků je tedy 12 (dále TOP 12).

Garantující výbor soutěže

Členové garantujícího výboru jsou významné osobnosti působící jednak v akademické sféře, ale také v soukromém sektoru. Odpovědností garantujícího výboru je odborný dohled nad soutěží a schválení pravidel hry. Dále se vybraní zástupci mohou zúčastnit finálových částí soutěže jako mentoři či osoby předávající ceny nejlepším týmům. Jedná se následující odborníky:

Akademická sféra

 • doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
 • Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
 • Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Zástupci z BDO Czech Republic

 • Ing. Oldřich Bartušek
 • Ing. Jiří Kadlec
 • Ing. Alexander Schlossberger

Odborníci z oblasti účetnictví a daní

 • Ing. Martin Plachý
 • Ing. Robert Jurka, Ph.D.
 • Robert Soudný

Organizační výbor

 • Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
 • Ing. Martin Vatrt
 • Bc. Anna Danihelová
 • Bc. Edita Komárková
 • Mgr. Eva Babičíková

Záštita

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Svaz účetních České republiky

Pravidla pro přihlašování do soutěže

 • Zahájení přihlašování do soutěže – 1. února 2024
 • Konec přihlašování do soutěže – 30. dubna 2024
 • Přihlašování prostřednictvím registračního formuláře na webu: www.zauctuj-to.cz
 • Přihlašovat se mohou soutěžní týmy ze všech středních škol z celé ČR.
 • Soutěžní tým, který je tříčlenný, přihlašuje do soutěže vyučující, který si z nabízených možností vybere termín základního kola.
 • Organizátoři si vyhrazují právo kontroly toho, že všichni členové soutěžního týmu jsou žáky 3. ročníků. Tuto skutečnost lze prokázat pololetním vysvědčením či jiným výkazem o studiu.
 • Za každou střední školu je v úvodní fázi možné přihlásit pouze 1 soutěžní tým.
  • V termínu od 1. února 2024 do 29. února 2024 bude kapacita omezena pouze na 15 soutěžních týmů s rezervou 5.
  • Tato rezerva bude otevřena od 1. března 2024.
  • Po tomto termínu bude možné, aby dříve přihlášené školy mohly dodatečně přihlásit do soutěže i druhý soutěžní tým. Platí však, že oba soutěžní týmy musí být přihlášeny na stejné základní kolo (ve shodný den).
 • Organizátoři si též vyhrazují právo sloučit jednotlivá základní kola do jednoho v případě, že na jeden termín bude přihlášeno méně než 10 soutěžních týmů. Informace o této skutečnosti budou uvedeny na webu soutěže po uzavření přihlášek a zároveň budou soutěžní týmy informovány prostřednictvím emailové zprávy.
Účast v soutěži je zcela ZDARMA, startovné se nevyžaduje.

Termíny a místo konání

Základní kola – celkem 4 termíny

Datum Místo
4. 6. 2024 (úterý) Praha
5. 6. 2024 (středa) Praha
11. 6. 2024 (úterý) Brno
12. 6. 2024 (středa) Brno

GRAND finále - dvoudenní akce ve dnech 24. až 25. 6. 2024 v Brně.

Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta (budova Q) Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika.
Praha
: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní (budova A), Praha 1, Masná 18, 110 00 Praha 1, Česká republika.


Struktura základního kola

1. část – případová studie

 • Žáci řeší případovou studii, která obsahuje účetní operace z jednotlivých agend:
  • Agenda 1: Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím
  • Agenda 2: Zásoby
  • Agenda 3: Dlouhodobý majetek
  • Agenda 4: Zúčtovací vztahy
  • Agenda 5: Účtování nákladů a výnosů
 • Časový limit na vypracování je 60 minut. V případě, že se soutěže účastní žáci, kteří mají specifické potřeby, je nutné, aby vyučující kontaktoval organizátory soutěže nejpozději 1 týden před základním kolem, na které je soutěžní tým přihlášen. Na základě požadavku a doložených podkladů může být časový limit prodloužen. 
 • Povolené pomůcky: distribuovaný účtový rozvrh, vlastní kalkulačka, psací potřeby. 
 • V této části je možné získat maximálně 100 bodů.
 • Jakmile budou případové studie opraveny, bude vyhrazeno 15 minut na to, aby se každý vyučující (popř. jeho zástupce, například kapitán týmu) mohl podívat na opravenou případovou studii svého soutěžního týmu. Pokud objeví nesrovnalosti, musí je bezodkladně oznámit zástupci organizačního týmu. Přesný časový okamžik bude oznámen organizátory soutěže v den základního kola. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. 

2. část – semifinále základního kola

 • Po první části soutěže jsou soutěžní týmy na základě bodového zisku rozlosovány do jednotlivých semifinálových kol, které tvoří druhou část soutěže. Losování probíhá systémem losování z košů.
 • Počet semifinálových kol se odvíjí od počtu přihlášených týmů, maximálně však 3. Každé semifinálové kolo má 5 soutěžních týmů.
 • Každý tým postupuje s bodovým ziskem z případové studie, který je týmu přidělen dle uvedeného klíče níže.
 • Systém losování košů je následující:
Varianta TOP 15 po případové studii

Krok 1: Bude vytvořeno celkem 5 košů, kdy v každém koši budou 3 týmy, a to dle tohoto klíče:

 • Koš A – umístění po případové studii na 1. až 3. místě
 • Koš B – umístění po případové studii na 4. až 6. místě
 • Koš C – umístění po případové studii na 7. až 9. místě
 • Koš D – umístění po případové studii na 10. až 12. místě
 • Koš E – umístění po případové studii na 13. až 15. místě

Krok 2: Z každého koše vybereme vždy 1 tým a vytvoříme 3 semifinálové skupiny, kdy každá bude mít 5 soutěžních týmů (týmy ze stejného koše se tedy v semifinále nepotkají).

Krok 3: Získané body z případové studie vynulujeme, a přidělíme body dle následujícího klíče:

 • Z koše A získává tým 50 bodů
 • Z koše B získává tým 40 bodů
 • Z koše C získává tým 30 bodů
 • Z koše D získává tým 20 bodů
 • Z koše E získává tým 10 bodů
Varianta TOP 10 po případové studii

Krok 1: Bude vytvořeno celkem 5 košů, kdy v každém koši budou 2 týmy, a to dle následujícího klíče:

 • Koš A – umístění po případové studii na 1. až 2. místě
 • Koš B – umístění po případové studii na 3. až 4. místě
 • Koš C – umístění po případové studii na 5. až 6. místě
 • Koš D – umístění po případové studii na 7. až 8. místě
 • Koš E – umístění po případové studii na 9. až 10. místě

Krok 2: Z každého koše vybereme vždy 1 tým a vytvoříme 2 semifinálové skupiny, kdy každá bude mít 5 soutěžních týmů (týmy ze stejného koše se tedy v semifinále nepotkají).

Krok 3: Získané body z případové studie vynulujeme, a přidělíme body dle následujícího klíče:

 • Z koše A získává tým 50 bodů
 • Z koše B získává tým 40 bodů
 • Z koše C získává tým 30 bodů
 • Z koše D získává tým 20 bodů
 • Z koše E získává tým 10 bodů
Varianta TOP 5 po případové studii

Máme pouze 5 nejlepších týmů po případové studii

 1. místo – 50 bodů
 2. místo – 40 bodů
 3. místo – 30 bodů
 4. místo – 20 bodů
 5. místo – 10 bodů

Semifinále probíhá formou vědomostní soutěže – každý tým si prostřednictvím kapitána volí otázky podle obtížnosti za 10 až 50 bodů. V případě správné odpovědi tým získá příslušný počet bodů, naopak chybné odpovědi budou penalizovány zápornými body. Pokud tým v časovém limitu odmítne odpovídat, nezískává ani neztrácí žádné body.

Otázky v této části soutěže jsou rozděleny do 5 agend:

 • Agenda 1: Účetnictví obecně
 • Agenda 2: Rozvaha, tj. majetek podniku a zdroje jeho financování
 • Agenda 3: Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím 
 • Agenda 4: Zúčtovací vztahy a DPH
 • Agenda 5: Dlouhodobý majetek a zásoby

Časový limit na zodpovězení otázky je 30 sekund od přečtení celé otázky.

3. část – finále základního kola

 • Do finále daného základního kola postupuje TOP 6 nejlepších týmů. Postupový klíč je následující:
  • 3 semifinálová kola – postupuje TOP 2
  • 2 semifinálová kola – postupuje TOP 3
  • Pokud je pouze 1 semifinálové kolo, tak semifinálové kolo je zároveň kolem finálovým.
 • Všechny bodové zisky jsou z jednotlivých semifinálových kol vynulovány.
 • Soutěžní tým si prostřednictvím kapitána volí otázky ze stejných agend jako u semifinále.
 • Bonusem finálového kola je:
  • Větší set otázek (celkem 42), které si mohou soutěžní týmy vybírat. Celkem je k dispozici 40 otázek v bodovém ohodnocení 10 až 50 bodů a 2 otázky bonusové (bodové ohodnocení 10 až 100 bodů)
  • Využití ŽOLÍKA – každý tým může jednou v rámci celého finále zvolit žolíka, který jeho bodový zisk/ztrátu zdvojnásobí. Využití této možnosti je nutné oznámit moderátorovi před výběrem otázky.
 • Z finálové části základního kola postupuje do GRAND finále (celorepublikové finále) soutěže celkem TOP 3.

Dohled nad průběhem základního kola

Po registraci všech soutěžních týmů bude vytvořena pracovní skupina, která bude během daného základního kola řešit případné sporné situace, námitky či stížnosti. Tato pracovní skupina má 3 členy, a to:

 • Zvolený zástupce z řad vyučujících
 • Zástupce z organizačního výboru
 • Zástupce z garantujícího výboru

Všechny námitky a stížnosti k průběhu základního kola má odpovědný vyučující právo sdělit zástupci organizačního týmu. Platí však, že všechny námitky musí být sděleny nejpozději do 15 minut od vyhlášení výsledků jednotlivých částí. Pozdější námitky nebudou brány v potaz. Zástupce organizačního týmu předloží námitku, resp. stížnost pracovní skupině, která následně rozhodne.


Struktura GRAND finále

 • Jedná se o celorepublikové finále soutěže, ve kterém je TOP 12 účastníků ze základních kol.
 • Místo konání – Brno.
 • Struktura GRAND finále:
  • Řešení případové studie (TOP 12)
  • Semifinálová kola (TOP 12) - všichni účastníci GRAND finále automaticky postupují do semifinálových kol. Výsledek případové studie má vliv na nasazení týmu do semifinále, viz losování v případě základních kol. Každé semifinálové kolo má 6 účastníků, do Velkého finále soutěže postupuje TOP 3.
  • Velké finále soutěže (TOP 6) – pravidla výběru otázek ve Velkém finále jsou stanovena následujícím způsobem:
   • 1. kolo → soutěžní tým smí vybírat z otázek s bodovým ohodnocením 10 až 20 bodů
   • 2. kolo → soutěžní tým smí vybírat z otázek s bodovým ohodnocením 10 až 30 bodů
   • 3. kolo → soutěžní tým smí vybírat z otázek s bodovým ohodnocením 10 až 40 bodů
   • 4. kolo → soutěžní tým smí vybírat z otázek s bodovým ohodnocením 10 až 40 bodů
   • 5. kolo → všechny otázky k dispozici včetně bonusů
   • 6. kolo → všechny otázky k dispozici včetně bonusů
   • 7. kolo → všechny otázky k dispozici včetně bonusů
 • Agendy pro případovou studii:
  • Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé závazky
  • Zásoby
  • Dlouhodobý majetek
  • Zúčtovací vztahy
  • Účtování nákladů a výnosů (včetně časového rozlišení)
 • Agendy pro vědomostní soutěž
  • Účetnictví obecně
  • Zásoby
  • Dlouhodobý majetek
  • Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy
  • Náklady a výnosy
 • Průběh jednotlivých fází GRAND finále probíhá stejným způsobem jako jednotlivá základní kola, viz popis výše.

Dohled nad průběhem GRAND finále

Po registraci všech soutěžních týmů bude vytvořena pracovní skupina, která bude během daného základního kola řešit případné sporné situace, námitky či stížnosti. Tato pracovní skupina má 3 členy, a to:

 • Zvolený zástupce z řad vyučujících
 • Zástupce z organizačního výboru
 • Zástupce z garantujícího výboru

Všechny námitky a stížnosti k průběhu základního kola má odpovědný vyučující právo sdělit zástupci organizačního týmu. Platí však, že všechny námitky musí být sděleny nejpozději do 15 minut od vyhlášení výsledků jednotlivých částí. Pozdější námitky nebudou brány v potaz. Zástupce organizačního týmu předloží námitku, resp. stížnost pracovní skupině, která následně rozhodne.


Pravidla soutěže Zaúčtuj To!:

 • byla aktualizována pro 3. ročník soutěže dne 10. 8. 2023 – Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. & Ing. Martin Vatrt
 • zkontrolována dne 18. 8. 2023 – Mgr. Eva Babičíková
 • odeslána na odsouhlasení garantujícímu výboru:
Garant soutěže Stanovisko k pravidlům Datum
doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Souhlas 24. 1. 2024
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. Souhlas 9. 1. 2024
Ing. Libor Vašek, Ph.D. Souhlas 6. 1. 2024
Ing. Oldřich Bartušek Souhlas 10. 1. 2024
Ing. Jiří Kadlec Souhlas 15. 1. 2024
Ing. Alexander Schlossberger Souhlas 8. 1. 2024
Ing. Martin Plachý Souhlas 23. 1. 2024
Ing. Robert Jurka, Ph.D. Souhlas 7. 1. 2024
Robert Soudný Souhlas 16. 1. 2024

Děkujeme za poskytnutí prostor pro konání soutěže