Ve spolupráci s hlavním partnerem soutěže společností BDO Czech Republic jsme pro vás připravili edukační okénko.

Po diskusích v rámci 1. ročníku soutěže Zaúčtuj To! vzešla myšlenka propojit teorii s praxí. Řešíte-li ve své pedagogické praxi zajímavý účetní či daňový problém, se kterým vám dokážeme poradit či potřebujete teorii doplnit o praktickou stránku, napište nám

Zaslaným otázkám se budou věnovat experti z praxe a jejich odpovědi pak budeme prezentovat zde na stránkách.

Otázky zasílejte prosím na emailovou adresu: lucie.formanova@bdo.cz

Těšíme se na vaše otázky!


Dotazníkové šetření - výuka účetnictví na středních školách

Zajímá Vás, jak je na tom výuka účetnictví na středních školách ve světle digitalizace? První výsledky dotazníkového šetření jsou již venku!

Dotazníkové šetření bylo realizováno od prosince 2023 do února 2024 v rámci bakalářské práce s názvem „Vliv digitalizace na účetní profesi s přesahem na výuku účetnictví na středních školách v České republice“. Respondenty byli učitelé účetnictví na středních školách se ekonomickým zaměření. Práci zpracovala Sabina Lorencová, studentka 3. ročníku programu Finance a rovněž členka organizačního týmu soutěže Zaúčtuj To!