Harmonogram základních kol

Čas Aktivita
8:00 – 9:30 Registrace účastníků do soutěže
9:30 - 9:40 Volba pracovní skupiny
9:45 – 10:45 Žáci: Řešení případové studie
Vyučující: Doprovodná akce
11:00 – 12:00 Žáci: Doprovodná akce
Vyučující: Oprava případových studií
Bude upřesněn v den základního kola 15 minut na náhled opravených případových studií (vyučující nebo kapitán)
12:45 - 13:00 Vyhlášení výsledků po případové studii a losování semifinále
13:00 – 13:30 Semifinále A – 5 soutěžních týmů
13:35 – 14:05 Semifinále B – 5 soutěžních týmů
14:10 – 14:40 Semifinále C – 5 soutěžních týmů
15:00 – 16:30 FINÁLE základního kola včetně vyhlášení výsledků