Harmonogram základních kol

Čas Aktivita Kde Poznámka
8:00 – 9:30 Registrace účastníků do soutěže Zázemí pro soutěžící V zázemí bude po celý den pro soutěžící a vyučující připraveno drobné občerstvení a nápoje.
9:30 Organizace základního kola + volba pracovní skupiny Zázemí pro soutěžící
9:45 – 10:45 Žáci: Řešení případové studie Učebny pro řešení případové studie
Vyučující: Doprovodná akce pro vyučující Zázemí pro soutěžící
11:00 – 12:00 Žáci: Doprovodná akce pro žáky Zázemí pro soutěžící
Vyučující (zájemci): výpomoc s opravou případových studií Učebna pro řešení případové studie
12:15 Vyhlášení výsledků + losování semifinálových skupin Zázemí pro soutěžící  
12:45 – 13:15 Semifinále A – 5 soutěžních týmů

Učebna vyhrazená pro semifinále a finále

Ostatní účastníci – samostatná učebna na besedu

Během semifinálových kol bude pro účastníky v zázemí připravena beseda s odbornými garanty naší soutěže.
13:25 – 13:55 Semifinále B – 5 soutěžních týmů
14:00 – 14:30 Semifinále C – 5 soutěžních týmů
15:00 – 16:30 FINÁLE základního kola včetně vyhlášení výsledků Učebna vyhrazená pro semifinále a finále Po ukončení finále následuje slavnostní vyhlášení výsledků a předávání diplomů a účastnických listů.