Harmonogram základních kol

Čas Aktivita
8:00 – 9:30 Registrace účastníků do soutěže
9:30 - 9:40 Volba pracovní skupiny
9:45 – 10:45 Žáci: Řešení případové studie
Vyučující: Doprovodná akce - Seyfor
11:00 – 12:00 Žáci: Doprovodná akce
Vyučující: Oprava případových studií
12:00 – 12:15 15 minut na náhled opravených případových studií (vyučující nebo kapitán soutěžního týmu)
12:30 13:00 Vyhlášení výsledků po případové studii a losování semifinálových skupin
13:00 – 14:30 Doprovodné akce pro vyučující a žáky.
13:00 – 13:30 Semifinále A – 5 soutěžních týmů
13:30 – 14:00 Semifinále B – 5 soutěžních týmů
14:00 – 14:30 Semifinále C – 5 soutěžních týmů
15:00 – 16:30 FINÁLE základního kola včetně vyhlášení výsledků