Garanti 2. ročníku

Akademická sféra

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.

Akademický pracovník na PEF Mendelu v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice účetnictví a daní jak z pohledu teorie, tak praxe. V oblasti výzkumu se specializuje na environmentální prvky poplatkových a daňových odvodů v souvislosti s pořízením či provozem silničních motorových vozidel.

doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Akademická pracovnice, která patří mezi uznávané odborníky v oboru daňové politiky. Veronika se věnuje především převodním cenám a mezinárodnímu zdanění. Svou habilitační práci na téma "Problematika převodních cen z pohledu rozvojových zemí" obhájila v roce 2021, a následně v roce 2022 se stala proděkankou pro tvůrčí činnost na Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ekonomka, vysokoškolská profesorka působící na Mendelově univerzitě v Brně. V letech 2018 až 2022 byla rektorkou této univerzity, následně se rozhodla kandidovat na post prezidentky ČR. Danuše se dlouhodobě věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění.

Zástupci z BDO Czech Republic

Ing. Oldřich Bartušek
Ing. Oldřich Bartušek

Partner společnosti BDO, který je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců České republiky. Provádí audity u podnikatelských subjektů a ve veřejné sféře (obce, vysoké školy). Zároveň je lektorem v oblasti účetnictví a daní pro veřejnost a zároveň přednáší na Vysoké škole hotelové a ekonomické s.r.o.

Ing. Jiří Kadlec
Ing. Jiří Kadlec

Auditor, který zakládal společnost BDO v Brně. Je registrovaným členem Komory auditorů České republiky. Vede audity účetních závěrek různých obchodních společností. Provádí školení v oblasti účetnictví a auditu u firem a na Mendelově univerzitě v Brně.

Ing. Alexander Schlossberger
Ing. Alexander Schlossberger

Ředitel ve společnosti BDO, který se zaměřuje na poskytování poradenských služeb v oblasti auditu a účetnictví. Alexander je také certifikovaným auditorem Komory auditorů České republiky.

Odborníci z oblasti účetnictví a daní

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a v letech 2013 až 2021 byl jejím předsedou. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, účastní se jednání Národní účetní rady a je zapojen do pracovní skupiny MF ČR ve věci tvorby nového zákona o účetnictví. Prostřednictvím podcastu Pro(fi) účetní přináší příběhy těch, kteří účetní profesi ovlivňují a dokáží inspirovat.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.
Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Robert je partnerem ve společnosti ETL GLOBAL Praha, s.r.o., je daňovým poradcem a certifikovaným účetním expertem. Kromě toho působí jako externí člen Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Robert má bohaté zkušenosti z různých soutěží: je zakladatelem soutěže a předsedou poroty Daňař & daňová firma roku, dále pak člen poroty soutěže Účetní roku.

Robert Soudný
Robert Soudný

CEO a spoluzakladatel wflow.com. Robert zbavuje klienty zbytečné a duplicitní práce v rámci účetních a administrativních procesů firmy. V současné době pomáhá předním mezinárodním i tuzemským poradenským firmám a účetním kancelářím, stejně tak jako tuzemským či mezinárodním společnostem, s digitální transformací účetnictví. Využívá při tom dlouholetou a hlubokou znalost účetních procesů získanou v poradenských firmách, v nadnárodní společnosti i během vlastního podnikání.